Aktuálně

Navýšení stravného od 1. 9. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům dětí, že vzhledem ke zvyšujícím se cenám potravin bude od 1.9.2020 zvýšen poplatek za stravné o 3,- Kč denně, a to takto:

děti do 6 let věku:

přesnídávka 9,- Kč
oběd 19,- Kč
odpolední svačina   6,- Kč
denní pití 3,- Kč
celkem 37,- Kč


děti s odkladem školní docházky:
přesnídávka 11,- Kč
oběd 26,- Kč
odpolední svačina   7,- Kč
celkem 44,- Kč

Záloha na stravné od 1. 9. 2020 bude ve výši 851,- Kč (23 dní - maximální počet všedních dní v měsíci x 37,- Kč – výše celodenního stravného) a ve výši 1.012,- Kč ( 23 x 44,- Kč) pro děti s odkladem školní docházky.
Žádáme zákonné zástupce dětí, kteří mají uhrazenou zálohu z minulého období, o doplacení rozdílu, tj. 69,- Kč, hotově nebo na účet MŠ č. 2200202108/2010.
Děkujeme za spolupráci

 

PPodmínky provozu MŠ od 24. 6. 2020

podmínky pro rodiče

 • první den podepsat nebo již přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (předlohu vydalo MŠMT ČR), kde je také uvedené doporučení o zvážení rizikových faktorů při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách, ke stažení formát DOCX, formát RTF.
 • u vstupu do budovy použít na ruce připravenou dezinfekci
 • vyzvedávat dítě uvnitř budovy pouze jedním členem rodiny
 • zajistit, aby děti v MŠ měli pro případné pohotovostní použití 2 čisté roušky v čistém igelitovém sáčku
 • použité roušky v igelitovém sáčku označeném křížem, tzn. „zákaz“, děti odnesou domů v případě podezření na infekční nákazu v MŠ
 • při vyzvedávání dítěte použít zvonek u dětské šatny, nevstupovat za dítětem do třídy
 • při předávání a vyzvedávání dítěte se v areálu školy zdržovat na nezbytně nutnou dobu

podmínky pro děti
 • při zahájení docházky mít s sebou 2 čisté roušky v igelitovém sáčku
 • po odložení venkovního oblečení a obutí se umýt vodou a mýdlem
 • k nošení roušek budou děti vedeny v případě podezření infekčního onemocnění v MŠ nebo na základě přání rodičů
 • používat jednorázové papírové ručníky

podmínky pro pedagogy, zaměstnance
 • nosit roušky při podezření infekčního onemocnění v MŠ nebo nosit roušku za účelem vlastní ochrany před infekcí
 • maximálně využívat pobyt venku s dětmi
 • při odpočívání zajistit rozmístění lehátek tak, aby hlavy dětí byly od sebe pokud možno alespoň 1m
 • vést děti tak, aby použité roušky bezpečně dávali do igelitových sáčků označených křížem = zákaz (zajistí MŠ)
 • zminimalizovat setkávání dětí a dospělých z různých tříd včetně pobytu venku

Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci - ředitelka a zaměstnanci MŠ

 

Rozloučení s předškoláky

Přinášíme program rozloučení s předškoláky, které se bude konat v Národním domě 26. června v 11 hodin.

Děti s rodiči se schází před hlavním vchodem do Národního domu.
Děti, které budou ten den v MŠ, přivede učitelka.
Na pokyn – v 11 hod. - všichni vejdou do sálu a sednou si na připravené židle. Pro každou rodinu budou připraveny 3 židle – 1 židle v popředí pro dítě a za ní 2 židle pro další členy rodiny. Pokud přijde více členů rodiny, kteří se nevejdou na židle, budou stát za svými sedícími členy rodiny.
Program:
1) slovo starosty, místostarosty obce
2) rozhovor s dětmi, zpěv dětí – píseň Muzikantská rodina
2) předávání dárků z OÚ
3) slovo ředitelky MŠ
4) předávání dárků z MŠ
5) společné rozloučení s písní z CD

 

Oznámení – praní povlečení

Vážení rodiče,
máme připravené povlečení na vyprání včetně polštářů a dek. Prosíme, abyste si je příležitostně v MŠ vyzvedli. Jsou připravené v šatnách na značkách Vašich dětí.
Prosíme je vrátit nepovlečené nejpozději do 20. 7. 2020.

Děkujeme za spolupráci.

 

Mateřská škola Chotěšov přijme údržbáře na malý úvazek

Pracovní náplní je zejména
- sekání trávy zahradním traktorem a motorovou sekačkou, údržba zahrady
- v zimě úklid sněhu
- dohled teplovzdušného topení
- opravy a regulace vody
- opravy a údržba hraček, tělovýchovného vybavení, zařízení školní kuchyně a školy
- stěhování nábytku při malování

Další informace u ředitelky mateřské školy Jaroslavy Weberové, tel. 739 456 410, e-mail: ms.chotesov@seznam.cz, http://ms-chotesov.tk/

 

Informace z Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň-jih

pro rodiče dětí, kteří žádali pro své dítě odklad školní docházky

PPP Plzeň-jih má z mateřské školy seznamy dětí, jejichž rodiče žádali prostřednictvím mateřské školy vyšetření svého dítěte z důvodu odkladu školní docházky.
Mgr. Čechalová z PPP Plzeň-jih postupně obvolává rodiče dětí a seznamuje je s termíny vyšetření jejich dítěte v PPP Plzeň-ji, Částkova ul. 78.
Dítě se dostaví pouze s jedním rodičem, oba mají roušku a čekají před hlavním vchodem PPP, kde je zaměstnanec PPP vyzvedne.
Po vyšetření rodiče čekají na vydání závěreční zprávy, která je určená především rodičům a základní škole, při spolupráci s mateřskou školou také mateřské škole.
Zaměstnanci PPP se snaží pracovat tak, aby co největší počet dětí byl vyšetřen do konce měsíce května 2020, ostatní popř. do poloviny června 2020.
Informace poskytla zaměstnankyně PPP Plzeň-jih p. Robbová ředitelce MŠ J. Weberové

 

Uzavření MŠ Chotěšov

Provoz MŠ bude uzavřen od pondělí 27.července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.


Mateřská škola Chotěšov, pictures by Pixabay.com
Kontakty
Poslední aktualizace tohoto dokumentu: 24. 6. 2020