Aktuálně

Fotografování 1.a 3. tř. (Berušky a Myšky)

Informujeme zejména ty rodiče, jimž se nemůžeme dovolat:
Aby měly i děti ze třídy letošních předškoláků památku na poslední školní rok v mateřské škole, budou se postupně fotografovat na školní zahradě.
Fotografie plánujeme použít na tablo dětí, které ukončují letos docházku do MŠ.
A pak na pamětní knihu, v níž bychom chtěli umožnit, aby součástí byly fotografie všech kamarádů, i těch mladších té třídy, kam chodily děti poslední školní rok do mateřské školy. Tuto pamětní knihu si budou moci koupit rodiče dětí, které půjdou od září do 1.třídy ZŠ, ale i ti rodiče, jejichž děti chodily společně do třídy s předškoláky, ale ještě od září 2020 do mateřské školy chodit budou.
Fotografování proběhne na školní zahradě ve středu dopoledne 27.5.2020.
Berušky, které v současné době nechodí do MŠ - od 10,00 hod.
Myšky, které v současné době nechodí do MŠ - od 11,15 hod.
Prosíme rodiče, aby se dostavili se svými dětmi až v daný čas rovnou na školní zahradu k průlezce „Loď“.
Děkujeme za spolupráci - učitelky

 

Informace z Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň-jih

pro rodiče dětí, kteří žádali pro své dítě odklad školní docházky

PPP Plzeň-jih má z mateřské školy seznamy dětí, jejichž rodiče žádali prostřednictvím mateřské školy vyšetření svého dítěte z důvodu odkladu školní docházky.
Mgr. Čechalová z PPP Plzeň-jih postupně obvolává rodiče dětí a seznamuje je s termíny vyšetření jejich dítěte v PPP Plzeň-ji, Částkova ul. 78.
Dítě se dostaví pouze s jedním rodičem, oba mají roušku a čekají před hlavním vchodem PPP, kde je zaměstnanec PPP vyzvedne.
Po vyšetření rodiče čekají na vydání závěreční zprávy, která je určená především rodičům a základní škole, při spolupráci s mateřskou školou také mateřské škole.
Zaměstnanci PPP se snaží pracovat tak, aby co největší počet dětí byl vyšetřen do konce měsíce května 2020, ostatní popř. do poloviny června 2020.
Informace poskytla zaměstnankyně PPP Plzeň-jih p. Robbová ředitelce MŠ J. Weberové

 

Provoz mateřské školy od 25. května 2020

Otevíráme provoz v pondělí 25. května 2020 od 6 hodin ve třídě Rybiček.
Od 6,30 do 16,00 hodin budou děti ve třídě Rybiček, Berušek, Myšek a Ptáčků.

 

Předpokládané podmínky k plánovanému provozu MŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče, připravujeme podmínky a zjišťujeme Váš zájem o docházku Vašich dětí vzhledem k plánovanému znovu otevření provozu mateřské školy od pondělí 25.5.2020.
podmínky pro rodiče

 • první den podepsat nebo již přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (předlohu vydalo MŠMT ČR), kde je také uvedené doporučení o zvážení rizikových faktorů při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách, ke stažení formát DOCX, formát RTF.
 • povinně nosit roušky nebo jiného zakrytí nosu a úst v celém areálu MŠ
 • před vstupem do budovy udržovat rozestup alespoň 2m
 • před vstupem do budovy použít na ruce připravenou dezinfekci
 • vyzvedávat dítě uvnitř budovy pouze jedním členem rodiny
 • v dětské šatně dodržovat přítomnost maximálně tří osob, které předávají nebo vyzvedávají dítě
 • zajistit, aby děti v MŠ měli dostatek čistých (vyvařených a vyžehlených) označených roušek v čistém igelitovém sáčku
 • použité roušky v igelitovém sáčku označeném křížem, tzn. „zákaz“, denně odnášet domů k vyprání, vyvaření, vyžehlení apod., čisté roušky pak postupně doplňovat do MŠ tak, aby na jeden den mělo dítě v MŠ minimálně 2 roušky
 • při vyzvedávání dítěte použít zvonek u dětské šatny, nevstupovat za dítětem do třídy
 • při předávání a vyzvedávání dítěte se v areálu školy zdržovat na nezbytně nutnou dobu

podmínky pro děti
 • při zahájení docházky, např. v pondělí, mít s sebou nejméně 10 čistých roušek v igelitovém sáčku
 • do třídy vcházet v roušce přes nos a ústa
 • ihned po odložení venkovního oblečení a obutí se umýt vodou a mýdlem a po té použít dezinfekci
 • k nošení roušek budou děti vedeny během hry a výchovně vzdělávacích činností uvnitř budovy
 • při pobytu venku a při odpočívání a spaní nemusí mít roušku
 • před jídlem po umytí rukou použít dezinfekci
 • používat jednorázové papírové ručníky

podmínky pro pedagogy, zaměstnance
 • nosit roušky po celou dobu kontaktu s dětmi nebo dospělými
 • maximálně využívat pobyt venku s dětmi, a to pouze v areálu mateřské školy
 • při odpočívání zajistit rozmístění lehátek tak, aby hlavy dětí byly od sebe pokud možno alespoň 2m
 • vést děti tak, aby použité roušky bezpečně dávali do igelitových sáčků označených křížem = zákaz (zajistí MŠ)
 • vyloučit nebo zminimalizovat setkávání dětí a dospělých z různých tříd včetně pobytu venku

Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci - ředitelka a zaměstnanci MŠ

 

Zápis dětí

Zápis dětí do Mateřské školy Chotěšov pro školní rok 2020/2021:
Tiskopisy k zápisu včetně pokynů pro rodiče jsou ke stažení na internetových stránkách MŠ Chotěšov: ms-chotesov.tk.

Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, se předání dokumentů uskuteční ve středu 29.4.2020 od 8,00 h. do 16,00 h. v budově MŠ, ředitelna, 2.vchod, přízemí.
Žádáme rodiče, aby si předem dojednali čas předání dokumentů k zápisu v MŠ na tel. č. 739 456 410, 377 900 969.

Zápis je určen pro děti, kterým požadovaným dnem nástupu do MŠ bude alespoň 2,5 roku.
Zápis a docházka je povinná pro děti, kterým do 31.8.2020 bude pět let.

 

Uzavření MŠ Chotěšov

Provoz MŠ bude uzavřen od pondělí 27.července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.


Mateřská škola Chotěšov, pictures by Pixabay.com
Kontakty
Poslední aktualizace tohoto dokumentu: 20. 5. 2020