Aktuálně

Navýšení stravného od 1. 9. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům dětí, že vzhledem ke zvyšujícím se cenám potravin bude od 1.9.2020 zvýšen poplatek za stravné o 3,- Kč denně, a to takto:

děti do 6 let věku:

přesnídávka 9,- Kč
oběd 19,- Kč
odpolední svačina   6,- Kč
denní pití 3,- Kč
celkem 37,- Kč


děti s odkladem školní docházky:
přesnídávka 11,- Kč
oběd 26,- Kč
odpolední svačina   7,- Kč
celkem 44,- Kč

Záloha na stravné od 1. 9. 2020 bude ve výši 851,- Kč (23 dní - maximální počet všedních dní v měsíci x 37,- Kč – výše celodenního stravného) a ve výši 1.012,- Kč ( 23 x 44,- Kč) pro děti s odkladem školní docházky.
Žádáme zákonné zástupce dětí, kteří mají uhrazenou zálohu z minulého období, o doplacení rozdílu, tj. 69,- Kč, hotově nebo na účet MŠ č. 2200202108/2010.
Děkujeme za spolupráci

 

Podmínky provozu MŠ od 24. 6. 2020

podmínky pro rodiče

 • první den podepsat nebo již přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (předlohu vydalo MŠMT ČR), kde je také uvedené doporučení o zvážení rizikových faktorů při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách, ke stažení formát DOCX, formát RTF.
 • u vstupu do budovy použít na ruce připravenou dezinfekci
 • vyzvedávat dítě uvnitř budovy pouze jedním členem rodiny
 • zajistit, aby děti v MŠ měli pro případné pohotovostní použití 2 čisté roušky v čistém igelitovém sáčku
 • použité roušky v igelitovém sáčku označeném křížem, tzn. „zákaz“, děti odnesou domů v případě podezření na infekční nákazu v MŠ
 • při vyzvedávání dítěte použít zvonek u dětské šatny, nevstupovat za dítětem do třídy
 • při předávání a vyzvedávání dítěte se v areálu školy zdržovat na nezbytně nutnou dobu

podmínky pro děti
 • při zahájení docházky mít s sebou 2 čisté roušky v igelitovém sáčku
 • po odložení venkovního oblečení a obutí se umýt vodou a mýdlem
 • k nošení roušek budou děti vedeny v případě podezření infekčního onemocnění v MŠ nebo na základě přání rodičů
 • používat jednorázové papírové ručníky

podmínky pro pedagogy, zaměstnance
 • nosit roušky při podezření infekčního onemocnění v MŠ nebo nosit roušku za účelem vlastní ochrany před infekcí
 • maximálně využívat pobyt venku s dětmi
 • při odpočívání zajistit rozmístění lehátek tak, aby hlavy dětí byly od sebe pokud možno alespoň 1m
 • vést děti tak, aby použité roušky bezpečně dávali do igelitových sáčků označených křížem = zákaz (zajistí MŠ)
 • zminimalizovat setkávání dětí a dospělých z různých tříd včetně pobytu venku

Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci - ředitelka a zaměstnanci MŠ

 

Uzavření MŠ Chotěšov

Provoz MŠ bude uzavřen od pondělí 27.července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.


Mateřská škola Chotěšov, pictures by Pixabay.com
Kontakty
Poslední aktualizace tohoto dokumentu: 2. 8. 2020